Omø Fisk og Tang F.M.B.A. blev stiftet i december 2014 og bygger videre på erfaringer og resultater opnået i Slagelse Kommunes udviklingsprojekt ’Maritimt Knudepunkt Storebælt – Sunde fødevarer fra Storebælt’.

Foreningens formål er at skabe arbejdspladser på Omø, med udgangspunkt i kvalitetsfødevarer fra havet.

Vi lagde ud med at levere både fisk og tang, men efter et par år måtte vi desværre lukke fiskeforarbejdningen ned, idet der ikke var nok fisk, og fordi både tilførsel og afsætning var meget sporadisk.

Hvilket resulterede i, at vi har valgt at ændre navnet til Omø Tang F.M.B.A.

Omø Fisk og Tang F.M.B.A. samarbejder med

og er medlem af