Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” (Brundtland rapporten 1987). Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørns fremtid..

Økologisk bæredygtighed betyder, at man også tager hensyn til naturen, så miljøet får de bedste betingelser, og dyr og planter ikke bliver udryddet eller truet.

Vi får sukkertang ind som bifangst i vores garn efter perioder med kraftig vind. Tangen bliver på en naturlig måde løsrevet fra hvor den sidder og ender i vores garn via havstrømmene i Storebælt. Ombord skyller vi herefter grundigt tangen i rent havvand og tager den med hjem til Kirkehavn på Omø hvor den landes, sorteres og hænges til tørring. Vi tørrer altid tangen ved lav temperatur i et special-designet tørrerum. Dette gøres for, at bibeholde tangens naturlige indhold af vitaminer bedst muligt og minimere strømforbrug.

 

Sukkertang til tørring.

Sukkertang af højeste kvalitet tørres i tørrerum.

Vores blæretang og savtang bliver nænsomt høstet via håndkraft. Vi vælger altid de bedste tangplanter og fjerner aldrig det hele, men kun den yderste del af tangplanten som vil vokse ud igen efter høst. Det er en tidskrævende procedure, men vi går aldrig på kompromis med bæredygtighed og kvalitet!

Efter tørring afvejes og pakkes tangen i vores pakkerum.

Tangen kan holde sig i en lukket pose i over et år, – og det  helt uden tilsætning af konserveringsmidler!